Warsztat 6: Jedziemy na konferencję

Na podsumowanie cyklu warsztatów Uczestnicy, pracując w grupach, stworzą postery przedstawiające wybrane przez nich zagadnienia poruszane na poprzednich spotkaniach i podejmą próbę zaprezentowania swoich dzieł jak na typowej konferencji naukowej, która również należy do normalnych sytuacji zawodowych archeologa.

 

Na zdjęciu K. Rosińska-Balik w trakcie wykładu na międzynarodowym sympozjum ASOR 2014 w San Diego, Stany Zjednoczone

fot. J. Dębowska-Ludwin