Warsztat 4: Sztuka w ręku archeologa

Wśród zabytków, oprócz najliczniejszej grupy jaką stanowi ceramika, znajdują się również inne często o wysokich walorach artystycznych zabytki sztuki plastycznej. Do tej grupy zaliczane są np. figurki. Jest to kolejna grupa wymagających dokumentacji przedmiotów. Choć to częstokroć bardzo ładne przedmioty są równocześnie trudne w dokumentowaniu. Na zajęciach Uczestnicy nie tylko będą mieli szansę spróbować sił w rysunku dokumentacyjnym, ale również innych technik, włączając fotografię i wspomaganą zdjęciami dokumentację trójwymiarową obiektów zabytkowych.

 

Na zdjęciu moment odkrycia depozytu świątynnego w Tell el-Farkha, Egipt, 4. tys. p.n.e.

fot. R. Słaboński