Warsztat 3: Gary, garnki, garnuszki

W trakcie spotkania wykorzystane zostaną rysunki z poprzednich zajęć oraz naczynia ceramiczne. Całe naczynia spotykane są dość rzadko w trakcie prac wykopaliskowych. Znakomitą większość stanowią fragmenty naczyń mniej lub bardziej zniszczonych. Podczas spotkania uczestnicy wykonają rysunki dekorowanych fragmentów jak i spróbują swych sił w rekonstrukcji naczyń. Naczynia niestety nie zawsze jest łatwo skompletować, dlatego też kolejną metodą na drodze do wystawy muzealnej jest uzupełnianie ubytków gipsem umożliwiającym jednak odróżnienie elementów dodanych od struktury zabytkowej.

 

Na zdjęciu naczynia ceramiczne-dary grobowe, grób nr 129 z cmentarzyska w Tell el-Farkha, Egipt, 4. tys. p.n.e.

fot. J. Dębowska-Ludwin