Warsztat 2: Znajdujemy grób

Uczestnikom przedstawiony zostanie zainscenizowany model pochówku szkieletowego wraz z wyposażeniem. Zadaniem na to spotkanie będzie próba stworzenia dokumentacji polowej przy użyciu tradycyjnych metod tj. kratownicy, papieru i ołówka. Każdy z Uczestników wykona samodzielny rysunek a także pozna podstawowe rytuały pogrzebowe z różnych epok historycznych. Równolegle z tworzeniem dokumentacji pochówku wykonywane będą rysunki dokumentacyjne całych naczyń z wyposażenia grobowego.

 

Na zdjęciu grób nr 129 z cmentarzyska w Tell el-Farkha, Egipt, 4. tys. p.n.e.

fot. J. Dębowska-Ludwin