Rejestracja

Rejestracja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy przede wszystkim młodzież szkół średnich, zainteresowaną prawdziwym obliczem pracy archeologa-naukowca. Udział w programie jest bezpłatny - wymagamy rejestracji poprzez poniżej zamieszczony formularz oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu. Zdjęcia i krótkie filmy z przebiegu naszych spotkań będziemy zamieszczać na stronie projektu w zakładce Galeria oraz na Facebookowym profilu projektu wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko dla promocji samego projektu. W oknie Formularza rejestracyjnego Informacje dodatkowe prosimy wpisać parę słów o Uczestniku - pozwoli nam to lepiej dopasować sposób prezentowania treści na warsztatach.

Rejestrację prowadzimy na każde ze spotkań osobno (lista tematów i ich krótki opis w zakładce Warsztaty). Rejestrację można uznać za potwierdzoną po wypełnieniu i wysłaniu do nas Formularza rejestracyjnego, Zgody na wykorzystanie wizerunku (podpisanej przez Uczestnika projektu bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, Rodzica/Opiekuna Uczestnika) na adres e-mail: warsztat.archeologa@gmail.com i otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej potwierdzającej udaną rejestrację od prowadzących projekt.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.